دامنه اینترنتی / دامنه سطح بالا ولز

نام کشور یا دامنه سطح بالا را وارد کنید:

تماس گرفتن از

بابرای شما سفر خوش و/یا معامله تجاری موفقی آرزومندیم.دامنه اینترنتی / دامنه سطح بالا ولز

دامنه اینترنتی / دامنه سطح بالا ولز: uk

دستورالعمل استفاده: کد کشور برای تماس‌های تلفنی بین‌المللی مشابه کد منطقه شهر است که برای تماس داخل کشور به کار می‌رود. البته، این بدان معنا نیست که کد منطقه شهر را می‌توان برای گرفتن تماس تلفنی با کشورهای خارجی حذف کرد. برای تماس‌های بین‌المللی، فرد باید ابتدا کد کشور را که معمولاً با 00 آغاز می‌شود، شماره‌گیری کند، سپس کد منطقه ملی را معمولاً بدون صفر نخست وارد کند و سرانجام شماره شخص مورد نظر را بگیرد. بنا بر این، برای گرفتن تماس با شخص ساکن محدوده ایران 08765.123456 از اتریش، سوییس یا هر کشور دیگر، باید 0098.8765.123456 را وارد کنید