کد کشور +1670 / 001670

نام کشور یا کد کشور را وارد کنید:کد کشور:+1670

001670

کشور:

جزایر ماریانای شمالی

زمان محلی:

4:07

دامنه اینترنتی / دامنه سطح بالا:

mp

ماشین حساب شماره تلفن


توجه:
صفر نخست کد منطقه ملی در اینجا باید حذف شود.بنا بر این، شماره 05821 1525821 با کد کشور به +1670 5821 1525821 تبدیل می‌شود.


کد کشور +1670 / 001670 / 0111670 (پیش شماره) / +۱۶۷۰ / ۰۰۱۶۷۰ / ۰۱۱۱۶۷۰

کد کشور +1670 / 001670 / 0111670 / +۱۶۷۰ / ۰۰۱۶۷۰ / ۰۱۱۱۶۷۰: جزایر ماریانای شمالی
دستورالعمل استفاده: کد کشور برای تماس‌های تلفنی بین‌المللی مشابه کد منطقه شهر است که برای تماس داخل کشور به کار می‌رود. البته، این بدان معنا نیست که کد منطقه شهر را می‌توان برای گرفتن تماس تلفنی با کشورهای خارجی حذف کرد. برای تماس‌های بین‌المللی، فرد باید ابتدا کد کشور را که معمولاً با 00 آغاز می‌شود، شماره‌گیری کند، سپس کد منطقه ملی را معمولاً بدون صفر نخست وارد کند و سرانجام شماره شخص مورد نظر را بگیرد. بنا بر این، برای گرفتن تماس با شخص ساکن محدوده جزایر ماریانای شمالی 08765 123456 از اتریش، سوییس یا هر کشور دیگر، باید 001670.8765.123456 را وارد کنید


پیش‌شماره تلفنی کشور +1670 / 001670 / 0111670 / +۱۶۷۰ / ۰۰۱۶۷۰ / ۰۱۱۱۶۷۰