کد کشور +252 / 00252

نام کشور یا کد کشور را وارد کنید:

تماس گرفتن از

با


کشور کد کشور دامنه زمان محلی
1.سومالی+25200252so9:19

توجه:
صفر نخست کد منطقه ملی در اینجا باید حذف شود.بنا بر این، شماره 08765.123456 با کد کشور به 00252.8765.123456 تبدیل می‌شود.


ماشین حساب شماره تلفنبرای شما سفر خوش و/یا معامله تجاری موفقی آرزومندیم.کد کشور +252 / 00252 / 011252 / +۲۵۲ / ۰۰۲۵۲ / ۰۱۱۲۵۲

کد کشور +252 / 00252 / 011252 / +۲۵۲ / ۰۰۲۵۲ / ۰۱۱۲۵۲: سومالی

دستورالعمل استفاده: کد کشور برای تماس‌های تلفنی بین‌المللی مشابه کد منطقه شهر است که برای تماس داخل کشور به کار می‌رود. البته، این بدان معنا نیست که کد منطقه شهر را می‌توان برای گرفتن تماس تلفنی با کشورهای خارجی حذف کرد. برای تماس‌های بین‌المللی، فرد باید ابتدا کد کشور را که معمولاً با 00 آغاز می‌شود، شماره‌گیری کند، سپس کد منطقه ملی را معمولاً بدون صفر نخست وارد کند و سرانجام شماره شخص مورد نظر را بگیرد. بنا بر این، برای گرفتن تماس با شخص ساکن محدوده سومالی 08765.123456 از اتریش، سوییس یا هر کشور دیگر، باید 00252.8765.123456 را وارد کنید


پیش‌شماره تلفنی کشور +252 / 00252 / 011252 / +۲۵۲ / ۰۰۲۵۲ / ۰۱۱۲۵۲