کد کشور +290 / 00290

نام کشور یا کد کشور را وارد کنید:

تماس گرفتن از

با


کشور کد کشور دامنه زمان محلی
1.سنت هلن+29000290sh6:25
2.تریستان دا کونا+2908002908sh6:25


برای شما سفر خوش و/یا معامله تجاری موفقی آرزومندیم.کد کشور +290 / 00290 / 011290 / +۲۹۰ / ۰۰۲۹۰ / ۰۱۱۲۹۰

کد کشور +290 / 00290 / 011290 / +۲۹۰ / ۰۰۲۹۰ / ۰۱۱۲۹۰: تریستان دا کونا

دستورالعمل استفاده: کد کشور برای تماس‌های تلفنی بین‌المللی مشابه کد منطقه شهر است که برای تماس داخل کشور به کار می‌رود. البته، این بدان معنا نیست که کد منطقه شهر را می‌توان برای گرفتن تماس تلفنی با کشورهای خارجی حذف کرد. برای تماس‌های بین‌المللی، فرد باید ابتدا کد کشور را که معمولاً با 00 آغاز می‌شود، شماره‌گیری کند، سپس کد منطقه ملی را معمولاً بدون صفر نخست وارد کند و سرانجام شماره شخص مورد نظر را بگیرد. بنا بر این، برای گرفتن تماس با شخص ساکن محدوده ایران 08765.123456 از اتریش، سوییس یا هر کشور دیگر، باید 0098.8765.123456 را وارد کنید


پیش‌شماره تلفنی کشور +290 / 00290 / 011290 / +۲۹۰ / ۰۰۲۹۰ / ۰۱۱۲۹۰