کد کشور +2908 / 002908

نام کشور یا کد کشور را وارد کنید:

تماس گرفتن از

با



کد کشور:+2908

002908

کشور:

تریستان دا کونا

زمان محلی:

15:50

دامنه اینترنتی / دامنه سطح بالا:

sh

ماشین حساب شماره تلفن


توجه:
صفر نخست کد منطقه ملی در اینجا باید حذف شود.بنا بر این، شماره 0644 1530644 با کد کشور به +2908 644 1530644 تبدیل می‌شود.


کد کشور +2908 / 002908 / 0112908 (پیش شماره) / +۲۹۰۸ / ۰۰۲۹۰۸ / ۰۱۱۲۹۰۸

کد کشور +2908 / 002908 / 0112908 / +۲۹۰۸ / ۰۰۲۹۰۸ / ۰۱۱۲۹۰۸: تریستان دا کونا




دستورالعمل استفاده: کد کشور برای تماس‌های تلفنی بین‌المللی مشابه کد منطقه شهر است که برای تماس داخل کشور به کار می‌رود. البته، این بدان معنا نیست که کد منطقه شهر را می‌توان برای گرفتن تماس تلفنی با کشورهای خارجی حذف کرد. برای تماس‌های بین‌المللی، فرد باید ابتدا کد کشور را که معمولاً با 00 آغاز می‌شود، شماره‌گیری کند، سپس کد منطقه ملی را معمولاً بدون صفر نخست وارد کند و سرانجام شماره شخص مورد نظر را بگیرد. بنا بر این، برای گرفتن تماس با شخص ساکن محدوده تریستان دا کونا 08765 123456 از اتریش، سوییس یا هر کشور دیگر، باید 002908.8765.123456 را وارد کنید


پیش‌شماره تلفنی کشور +2908 / 002908 / 0112908 / +۲۹۰۸ / ۰۰۲۹۰۸ / ۰۱۱۲۹۰۸