کد کشور +44 / 0044

نام کشور یا کد کشور را وارد کنید:

تماس گرفتن از

باکشور کد کشور دامنه زمان محلی
1.پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی0044+44.uk12:32
2.اسکاتلند0044+44.uk12:32
3.انگلستان0044+44.uk12:32
4.ایرلند شمالی0044+44.uk12:32
5.جزایر جورجیای جنوبی0044+44.gs10:32
6.جزیره‌های مانش0044+44.uk12:32
7.ساندویچ جنوبی0044+44.gs10:32
8.ولز0044+44.uk12:32
9.گرنزی00441481+441481.gg12:32
10.جرزی00441534+441534.je12:32
11.جزیره من00441624 +441624 .im12:32


برای شما سفر خوش و/یا معامله تجاری موفقی آرزومندیم.

دستورالعمل استفاده: کد کشور برای تماس‌های تلفنی بین‌المللی مشابه کد منطقه شهر است که برای تماس داخل کشور به کار می‌رود. البته، این بدان معنا نیست که کد منطقه شهر را می‌توان برای گرفتن تماس تلفنی با کشورهای خارجی حذف کرد. برای تماس‌های بین‌المللی، فرد باید ابتدا کد کشور را که معمولاً با 00 آغاز می‌شود، شماره‌گیری کند، سپس کد منطقه ملی را معمولاً بدون صفر نخست وارد کند و سرانجام شماره شخص مورد نظر را بگیرد. بنا بر این، برای گرفتن تماس با شخص ساکن محدوده ایران 08765.123456 از اتریش، سوییس یا هر کشور دیگر، باید 0098.8765.123456 را وارد کنید


پیش‌شماره تلفنی کشور 0044