کد کشور +501 / 00501

نام کشور یا کد کشور را وارد کنید:

تماس گرفتن از

با



کد کشور:+501

00501

کشور:

بلیز

زمان محلی:

0:55

دامنه اینترنتی / دامنه سطح بالا:

bz

ماشین حساب شماره تلفن


توجه:
صفر نخست کد منطقه ملی در اینجا باید حذف شود.بنا بر این، شماره 06901 146901 با کد کشور به +501 6901 146901 تبدیل می‌شود.


پیش شماره های بلیز...



کد کشور +501 / 00501 / 011501 (پیش شماره) / +۵۰۱ / ۰۰۵۰۱ / ۰۱۱۵۰۱

کد کشور +501 / 00501 / 011501 / +۵۰۱ / ۰۰۵۰۱ / ۰۱۱۵۰۱: بلیز




دستورالعمل استفاده: کد کشور برای تماس‌های تلفنی بین‌المللی مشابه کد منطقه شهر است که برای تماس داخل کشور به کار می‌رود. البته، این بدان معنا نیست که کد منطقه شهر را می‌توان برای گرفتن تماس تلفنی با کشورهای خارجی حذف کرد. برای تماس‌های بین‌المللی، فرد باید ابتدا کد کشور را که معمولاً با 00 آغاز می‌شود، شماره‌گیری کند، سپس کد منطقه ملی را معمولاً بدون صفر نخست وارد کند و سرانجام شماره شخص مورد نظر را بگیرد. بنا بر این، برای گرفتن تماس با شخص ساکن محدوده بلیز 08765 123456 از اتریش، سوییس یا هر کشور دیگر، باید 00501.8765.123456 را وارد کنید


پیش‌شماره تلفنی کشور +501 / 00501 / 011501 / +۵۰۱ / ۰۰۵۰۱ / ۰۱۱۵۰۱