کد کشور +53 / 0053

نام کشور یا کد کشور را وارد کنید:

تماس گرفتن از

با


کشور کد کشور دامنه زمان محلی
1.کوبا+530053cu8:41

توجه:
صفر نخست کد منطقه ملی در اینجا باید حذف شود.بنا بر این، شماره 08765.123456 با کد کشور به 0053.8765.123456 تبدیل می‌شود.


ماشین حساب شماره تلفنبرای شما سفر خوش و/یا معامله تجاری موفقی آرزومندیم.کد کشور +53 / 0053 / 01153 / +۵۳ / ۰۰۵۳ / ۰۱۱۵۳

کد کشور +53 / 0053 / 01153 / +۵۳ / ۰۰۵۳ / ۰۱۱۵۳: کوبا

دستورالعمل استفاده: کد کشور برای تماس‌های تلفنی بین‌المللی مشابه کد منطقه شهر است که برای تماس داخل کشور به کار می‌رود. البته، این بدان معنا نیست که کد منطقه شهر را می‌توان برای گرفتن تماس تلفنی با کشورهای خارجی حذف کرد. برای تماس‌های بین‌المللی، فرد باید ابتدا کد کشور را که معمولاً با 00 آغاز می‌شود، شماره‌گیری کند، سپس کد منطقه ملی را معمولاً بدون صفر نخست وارد کند و سرانجام شماره شخص مورد نظر را بگیرد. بنا بر این، برای گرفتن تماس با شخص ساکن محدوده کوبا 08765.123456 از اتریش، سوییس یا هر کشور دیگر، باید 0053.8765.123456 را وارد کنید


پیش‌شماره تلفنی کشور +53 / 0053 / 01153 / +۵۳ / ۰۰۵۳ / ۰۱۱۵۳