کد کشور +597 / 00597

نام کشور یا کد کشور را وارد کنید:

تماس گرفتن از

با


کشور کد کشور دامنه زمان محلی
1.سورینام+59700597sr1:29

توجه:
صفر نخست کد منطقه ملی در اینجا باید حذف شود.بنا بر این، شماره 08765.123456 با کد کشور به 00597.8765.123456 تبدیل می‌شود.


ماشین حساب شماره تلفنبرای شما سفر خوش و/یا معامله تجاری موفقی آرزومندیم.کد کشور +597 / 00597 / 011597 / +۵۹۷ / ۰۰۵۹۷ / ۰۱۱۵۹۷

کد کشور +597 / 00597 / 011597 / +۵۹۷ / ۰۰۵۹۷ / ۰۱۱۵۹۷: سورینام

دستورالعمل استفاده: کد کشور برای تماس‌های تلفنی بین‌المللی مشابه کد منطقه شهر است که برای تماس داخل کشور به کار می‌رود. البته، این بدان معنا نیست که کد منطقه شهر را می‌توان برای گرفتن تماس تلفنی با کشورهای خارجی حذف کرد. برای تماس‌های بین‌المللی، فرد باید ابتدا کد کشور را که معمولاً با 00 آغاز می‌شود، شماره‌گیری کند، سپس کد منطقه ملی را معمولاً بدون صفر نخست وارد کند و سرانجام شماره شخص مورد نظر را بگیرد. بنا بر این، برای گرفتن تماس با شخص ساکن محدوده سورینام 08765.123456 از اتریش، سوییس یا هر کشور دیگر، باید 00597.8765.123456 را وارد کنید


پیش‌شماره تلفنی کشور +597 / 00597 / 011597 / +۵۹۷ / ۰۰۵۹۷ / ۰۱۱۵۹۷