کد کشور +90 / 0090

نام کشور یا کد کشور را وارد کنید:کد کشور:+90

0090

کشور:

ترکیه

زمان محلی:

17:19

دامنه اینترنتی / دامنه سطح بالا:

tr

ماشین حساب شماره تلفن


توجه:
صفر نخست کد منطقه ملی در اینجا باید حذف شود.بنا بر این، شماره 05821 1525821 با کد کشور به +90 5821 1525821 تبدیل می‌شود.


پیش شماره های ترکیه...کد کشور +90 / 0090 / 01190 (پیش شماره) / +۹۰ / ۰۰۹۰ / ۰۱۱۹۰

کد کشور +90 / 0090 / 01190 / +۹۰ / ۰۰۹۰ / ۰۱۱۹۰: ترکیه
دستورالعمل استفاده: کد کشور برای تماس‌های تلفنی بین‌المللی مشابه کد منطقه شهر است که برای تماس داخل کشور به کار می‌رود. البته، این بدان معنا نیست که کد منطقه شهر را می‌توان برای گرفتن تماس تلفنی با کشورهای خارجی حذف کرد. برای تماس‌های بین‌المللی، فرد باید ابتدا کد کشور را که معمولاً با 00 آغاز می‌شود، شماره‌گیری کند، سپس کد منطقه ملی را معمولاً بدون صفر نخست وارد کند و سرانجام شماره شخص مورد نظر را بگیرد. بنا بر این، برای گرفتن تماس با شخص ساکن محدوده ترکیه 08765 123456 از اتریش، سوییس یا هر کشور دیگر، باید 0090.8765.123456 را وارد کنید


پیش‌شماره تلفنی کشور +90 / 0090 / 01190 / +۹۰ / ۰۰۹۰ / ۰۱۱۹۰