کد کشور Rothera Station (جنوبگان)

نام کشور یا کد کشور را وارد کنید:کشور:Rothera Station (جنوبگان)

کد کشور:

+6721

006721

زمان محلی:

01:13 - 01:13

دامنه اینترنتی / دامنه سطح بالا:

aq

ماشین حساب شماره تلفن


توجه:
صفر نخست کد منطقه ملی در اینجا باید حذف شود.بنا بر این، شماره 0100 1110100 با کد کشور به +6721 100 1110100 تبدیل می‌شود.


کد کشور Rothera Station (جنوبگان) (پیش شماره)

کد کشور که باید برای تماس با Rothera Station (جنوبگان) گرفته شود. (Rothera Station): +6721
دستورالعمل استفاده: کد کشور برای تماس‌های تلفنی بین‌المللی مشابه کد منطقه شهر است که برای تماس داخل کشور به کار می‌رود. البته، این بدان معنا نیست که کد منطقه شهر را می‌توان برای گرفتن تماس تلفنی با کشورهای خارجی حذف کرد. برای تماس‌های بین‌المللی، فرد باید ابتدا کد کشور را که معمولاً با 00 آغاز می‌شود، شماره‌گیری کند، سپس کد منطقه ملی را معمولاً بدون صفر نخست وارد کند و سرانجام شماره شخص مورد نظر را بگیرد. بنا بر این، برای گرفتن تماس با شخص ساکن محدوده Rothera Station (جنوبگان) 08765 123456 از اتریش، سوییس یا هر کشور دیگر، باید 006721.8765.123456 را وارد کنید


پیش‌شماره تلفنی کشور Rothera Station (جنوبگان)