کد کشور ایتالیا

نام کشور یا کد کشور را وارد کنید:

تماس گرفتن از

با


کشور کد کشور دامنه زمان محلی
1.ایتالیا0039+39.it4:46

توجه:
صفر نخست کد منطقه ملی در اینجا نباید حذف شود.بنا بر این، شماره 08765.123456 با کد کشور به 0039.08765.123456 تبدیل می‌شود.


ماشین حساب شماره تلفنبرای شما سفر خوش و/یا معامله تجاری موفقی آرزومندیم.


پیش‌شماره تلفنی کشور ایتالیا

کد کشور ایتالیا