کد کشور ایتالیا

نام کشور یا کد کشور را وارد کنید:

تماس گرفتن از

با


کشور کد کشور دامنه زمان محلی
1.ایتالیا+390039it4:58

توجه:
صفر نخست کد منطقه ملی در اینجا نباید حذف شود.بنا بر این، شماره 08765.123456 با کد کشور به 0039.08765.123456 تبدیل می‌شود.


ماشین حساب شماره تلفنبرای شما سفر خوش و/یا معامله تجاری موفقی آرزومندیم.کد کشور ایتالیا

کد کشور که باید برای تماس با ایتالیا گرفته شود. (aatalaa): +39


پیش‌شماره تلفنی کشور ایتالیا