کد کشور جزایر ماریانای شمالی

نام کشور یا کد کشور را وارد کنید:کشور:جزایر ماریانای شمالی

کد کشور:

+1670

001670

زمان محلی:

6:22

دامنه اینترنتی / دامنه سطح بالا:

mp

ماشین حساب شماره تلفن


توجه:
صفر نخست کد منطقه ملی در اینجا باید حذف شود.بنا بر این، شماره 01856 1441856 با کد کشور به +1670 1856 1441856 تبدیل می‌شود.


کد کشور جزایر ماریانای شمالی (پیش شماره)

کد کشور که باید برای تماس با جزایر ماریانای شمالی گرفته شود. (jzaar maraanaa shmala): +1670
دستورالعمل استفاده: کد کشور برای تماس‌های تلفنی بین‌المللی مشابه کد منطقه شهر است که برای تماس داخل کشور به کار می‌رود. البته، این بدان معنا نیست که کد منطقه شهر را می‌توان برای گرفتن تماس تلفنی با کشورهای خارجی حذف کرد. برای تماس‌های بین‌المللی، فرد باید ابتدا کد کشور را که معمولاً با 00 آغاز می‌شود، شماره‌گیری کند، سپس کد منطقه ملی را معمولاً بدون صفر نخست وارد کند و سرانجام شماره شخص مورد نظر را بگیرد. بنا بر این، برای گرفتن تماس با شخص ساکن محدوده جزایر ماریانای شمالی 08765 123456 از اتریش، سوییس یا هر کشور دیگر، باید 001670.8765.123456 را وارد کنید


پیش‌شماره تلفنی کشور جزایر ماریانای شمالی