کد کشور سینت مارتن

نام کشور یا کد کشور را وارد کنید:

تماس گرفتن از

باکشور:سینت مارتن

کد کشور:

+1721

001721

زمان محلی:

0:54

دامنه اینترنتی / دامنه سطح بالا:

sx

ماشین حساب شماره تلفن


توجه:
صفر نخست کد منطقه ملی در اینجا باید حذف شود.بنا بر این، شماره 01869 1711869 با کد کشور به +1721 1869 1711869 تبدیل می‌شود.


کد کشور سینت مارتن (پیش شماره)

کد کشور که باید برای تماس با سینت مارتن گرفته شود. (sant martn): +1721
دستورالعمل استفاده: کد کشور برای تماس‌های تلفنی بین‌المللی مشابه کد منطقه شهر است که برای تماس داخل کشور به کار می‌رود. البته، این بدان معنا نیست که کد منطقه شهر را می‌توان برای گرفتن تماس تلفنی با کشورهای خارجی حذف کرد. برای تماس‌های بین‌المللی، فرد باید ابتدا کد کشور را که معمولاً با 00 آغاز می‌شود، شماره‌گیری کند، سپس کد منطقه ملی را معمولاً بدون صفر نخست وارد کند و سرانجام شماره شخص مورد نظر را بگیرد. بنا بر این، برای گرفتن تماس با شخص ساکن محدوده سینت مارتن 08765 123456 از اتریش، سوییس یا هر کشور دیگر، باید 001721.8765.123456 را وارد کنید


پیش‌شماره تلفنی کشور سینت مارتن