کد کشور شیلی

نام کشور یا کد کشور را وارد کنید:

تماس گرفتن از

باکشور:شیلی

کد کشور:

+56

0056

زمان محلی:

1:29

دامنه اینترنتی / دامنه سطح بالا:

cl

ماشین حساب شماره تلفن


توجه:
صفر نخست کد منطقه ملی در اینجا باید حذف شود.بنا بر این، شماره 03184 1103184 با کد کشور به +56 3184 1103184 تبدیل می‌شود.


پیش شماره های شیلی...کد کشور شیلی (پیش شماره)

کد کشور که باید برای تماس با شیلی گرفته شود. (shala): +56
دستورالعمل استفاده: کد کشور برای تماس‌های تلفنی بین‌المللی مشابه کد منطقه شهر است که برای تماس داخل کشور به کار می‌رود. البته، این بدان معنا نیست که کد منطقه شهر را می‌توان برای گرفتن تماس تلفنی با کشورهای خارجی حذف کرد. برای تماس‌های بین‌المللی، فرد باید ابتدا کد کشور را که معمولاً با 00 آغاز می‌شود، شماره‌گیری کند، سپس کد منطقه ملی را معمولاً بدون صفر نخست وارد کند و سرانجام شماره شخص مورد نظر را بگیرد. بنا بر این، برای گرفتن تماس با شخص ساکن محدوده شیلی 08765 123456 از اتریش، سوییس یا هر کشور دیگر، باید 0056.8765.123456 را وارد کنید


پیش‌شماره تلفنی کشور شیلی