کد کشور سنت لوسیا

نام کشور یا کد کشور را وارد کنید:

تماس گرفتن از

باکشور:سنت لوسیا

کد کشور:

+1758

001758

زمان محلی:

19:34

دامنه اینترنتی / دامنه سطح بالا:

lc

ماشین حساب شماره تلفن


توجه:
صفر نخست کد منطقه ملی در اینجا باید حذف شود.بنا بر این، شماره 05524 1565524 با کد کشور به +1758 5524 1565524 تبدیل می‌شود.


کد کشور سنت لوسیا (پیش شماره)

کد کشور که باید برای تماس با سنت لوسیا گرفته شود. (snt lwsaa): +1758
دستورالعمل استفاده: کد کشور برای تماس‌های تلفنی بین‌المللی مشابه کد منطقه شهر است که برای تماس داخل کشور به کار می‌رود. البته، این بدان معنا نیست که کد منطقه شهر را می‌توان برای گرفتن تماس تلفنی با کشورهای خارجی حذف کرد. برای تماس‌های بین‌المللی، فرد باید ابتدا کد کشور را که معمولاً با 00 آغاز می‌شود، شماره‌گیری کند، سپس کد منطقه ملی را معمولاً بدون صفر نخست وارد کند و سرانجام شماره شخص مورد نظر را بگیرد. بنا بر این، برای گرفتن تماس با شخص ساکن محدوده سنت لوسیا 08765 123456 از اتریش، سوییس یا هر کشور دیگر، باید 001758.8765.123456 را وارد کنید


پیش‌شماره تلفنی کشور سنت لوسیا