کد کشور سنت وینسنت و گرنادین‌ها

نام کشور یا کد کشور را وارد کنید:

تماس گرفتن از

با


کشور کد کشور دامنه زمان محلی
1.سنت وینسنت و گرنادین‌ها+1784001784vc9:34

توجه:
صفر نخست کد منطقه ملی در اینجا باید حذف شود.بنا بر این، شماره 08765.123456 با کد کشور به 001784.8765.123456 تبدیل می‌شود.


ماشین حساب شماره تلفنبرای شما سفر خوش و/یا معامله تجاری موفقی آرزومندیم.کد کشور سنت وینسنت و گرنادین‌ها

کد کشور که باید برای تماس با سنت وینسنت و گرنادین‌ها گرفته شود. (snt wansnt w gurnadanha): +1784

دستورالعمل استفاده: کد کشور برای تماس‌های تلفنی بین‌المللی مشابه کد منطقه شهر است که برای تماس داخل کشور به کار می‌رود. البته، این بدان معنا نیست که کد منطقه شهر را می‌توان برای گرفتن تماس تلفنی با کشورهای خارجی حذف کرد. برای تماس‌های بین‌المللی، فرد باید ابتدا کد کشور را که معمولاً با 00 آغاز می‌شود، شماره‌گیری کند، سپس کد منطقه ملی را معمولاً بدون صفر نخست وارد کند و سرانجام شماره شخص مورد نظر را بگیرد. بنا بر این، برای گرفتن تماس با شخص ساکن محدوده سنت وینسنت و گرنادین‌ها 08765.123456 از اتریش، سوییس یا هر کشور دیگر، باید 001784.8765.123456 را وارد کنید


پیش‌شماره تلفنی کشور سنت وینسنت و گرنادین‌ها