کد کشور سرزمین‌های قطب جنوب و جنوبی فرانسه

نام کشور یا کد کشور را وارد کنید:

تماس گرفتن از

با


کشور کد کشور دامنه زمان محلی
1.سرزمین‌های قطب جنوب و جنوبی فرانسه+330033tf17:33 - 17:33

توجه:
صفر نخست کد منطقه ملی در اینجا باید حذف شود.بنا بر این، شماره 08765.123456 با کد کشور به 0033.8765.123456 تبدیل می‌شود.


ماشین حساب شماره تلفنبرای شما سفر خوش و/یا معامله تجاری موفقی آرزومندیم.کد کشور سرزمین‌های قطب جنوب و جنوبی فرانسه

کد کشور که باید برای تماس با سرزمین‌های قطب جنوب و جنوبی فرانسه گرفته شود. (srzmanhaa qtb jnwb w jnwba fransh): +33

دستورالعمل استفاده: کد کشور برای تماس‌های تلفنی بین‌المللی مشابه کد منطقه شهر است که برای تماس داخل کشور به کار می‌رود. البته، این بدان معنا نیست که کد منطقه شهر را می‌توان برای گرفتن تماس تلفنی با کشورهای خارجی حذف کرد. برای تماس‌های بین‌المللی، فرد باید ابتدا کد کشور را که معمولاً با 00 آغاز می‌شود، شماره‌گیری کند، سپس کد منطقه ملی را معمولاً بدون صفر نخست وارد کند و سرانجام شماره شخص مورد نظر را بگیرد. بنا بر این، برای گرفتن تماس با شخص ساکن محدوده سرزمین‌های قطب جنوب و جنوبی فرانسه 08765.123456 از اتریش، سوییس یا هر کشور دیگر، باید 0033.8765.123456 را وارد کنید


پیش‌شماره تلفنی کشور سرزمین‌های قطب جنوب و جنوبی فرانسه