کد کشور سوازیلند

نام کشور یا کد کشور را وارد کنید:

تماس گرفتن از

باکشور:سوازیلند

کد کشور:

+268

00268

زمان محلی:

0:41

دامنه اینترنتی / دامنه سطح بالا:

sz

ماشین حساب شماره تلفن


توجه:
صفر نخست کد منطقه ملی در اینجا باید حذف شود.بنا بر این، شماره 03264 1413264 با کد کشور به +268 3264 1413264 تبدیل می‌شود.


پیش شماره های سوازیلند...کد کشور سوازیلند (پیش شماره)

کد کشور که باید برای تماس با سوازیلند گرفته شود. (swazalnd): +268
دستورالعمل استفاده: کد کشور برای تماس‌های تلفنی بین‌المللی مشابه کد منطقه شهر است که برای تماس داخل کشور به کار می‌رود. البته، این بدان معنا نیست که کد منطقه شهر را می‌توان برای گرفتن تماس تلفنی با کشورهای خارجی حذف کرد. برای تماس‌های بین‌المللی، فرد باید ابتدا کد کشور را که معمولاً با 00 آغاز می‌شود، شماره‌گیری کند، سپس کد منطقه ملی را معمولاً بدون صفر نخست وارد کند و سرانجام شماره شخص مورد نظر را بگیرد. بنا بر این، برای گرفتن تماس با شخص ساکن محدوده سوازیلند 08765 123456 از اتریش، سوییس یا هر کشور دیگر، باید 00268.8765.123456 را وارد کنید


پیش‌شماره تلفنی کشور سوازیلند