کد کشور سوئیس

نام کشور یا کد کشور را وارد کنید:

تماس گرفتن از

باکشور:سوئیس

کد کشور:

+41

0041

زمان محلی:

23:24

دامنه اینترنتی / دامنه سطح بالا:

ch

ماشین حساب شماره تلفن


توجه:
صفر نخست کد منطقه ملی در اینجا باید حذف شود.بنا بر این، شماره 06901 146901 با کد کشور به +41 6901 146901 تبدیل می‌شود.


پیش شماره های سوئیس...کد کشور سوئیس (پیش شماره)

کد کشور که باید برای تماس با سوئیس گرفته شود. (sweas): +41
دستورالعمل استفاده: کد کشور برای تماس‌های تلفنی بین‌المللی مشابه کد منطقه شهر است که برای تماس داخل کشور به کار می‌رود. البته، این بدان معنا نیست که کد منطقه شهر را می‌توان برای گرفتن تماس تلفنی با کشورهای خارجی حذف کرد. برای تماس‌های بین‌المللی، فرد باید ابتدا کد کشور را که معمولاً با 00 آغاز می‌شود، شماره‌گیری کند، سپس کد منطقه ملی را معمولاً بدون صفر نخست وارد کند و سرانجام شماره شخص مورد نظر را بگیرد. بنا بر این، برای گرفتن تماس با شخص ساکن محدوده ایران 08765 123456 از اتریش، سوییس یا هر کشور دیگر، باید 0098.8765.123456 را وارد کنید


پیش‌شماره تلفنی کشور سوئیس