پیش شماره 036 (+6636 / 006636 / 0116636)پیش شماره 036 / +6636 / 006636 / 0116636, تایلند


پیشوند 036 کد منطقه ای Lop Buri, Saraburi, Sing Buri است. و Lop Buri, Saraburi, Sing Buri در تایلند واقع شده است. اگر خارج از تایلند هستید و می خواهید با فردی در Lop Buri, Saraburi, Sing Buri تماس بگیرید، علاوه بر کد منطقه ای، به کد کشوری که می خواهید تماس بگیرید نیز نیاز دارید. کد کشور تایلند +66 (0066)است، بنابراین اگر شما در ایران هستید و می خواهید با فردی در Lop Buri, Saraburi, Sing Buri تماس بگیرید، باید پیشوند +66 36 را به شماره تلفن آن فرد اضافه کنید. در این حالت، عدد صفر که قبل از کد منطقه ای قرار دارد، حذف می شود.

علامت بعلاوه، در ابتدای شماره تلفن معمولاً می تواند در این قالب استفاده شود. با این حال، معمولاً علامت بعلاوه را با دنباله ای از اعداد جایگزین می کنند که برای شبکه تلفنی مشخص می کند که شما می خواهید با شماره تلفنی در یک کشور دیگر تماس بگیرید. ITU توصیه می کند از 00 استفاده کنید که در بسیاری از کشورها از جمله تمام کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار می گیرد. در صورتی که بخواهید از ایران با فردی در Lop Buri, Saraburi, Sing Buri تماس بگیرید، می توانید به جای +66 36، کد 0066 36 را قبل از شماره تلفن این فرد قرار دهید.