پیش شماره Aboyne and Ballaterشهر/شهرستان یا منطقه:Aboyne and Ballater
پیش شماره:01339     (+441339)

کشور:

پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی


پیش شماره Aboyne and Ballater (پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی)


پیشوند 01339 کد منطقه ای Aboyne and Ballater است. و Aboyne and Ballater در پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی واقع شده است. اگر خارج از پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی هستید و می خواهید با فردی در Aboyne and Ballater تماس بگیرید، علاوه بر کد منطقه ای، به کد کشوری که می خواهید تماس بگیرید نیز نیاز دارید. کد کشور پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی +44است، بنابراین اگر شما در ایران هستید و می خواهید با فردی در Aboyne and Ballater تماس بگیرید، باید پیشوند +441339 را به شماره تلفن آن فرد اضافه کنید.

در این حالت، عدد صفر که قبل از کد منطقه ای قرار دارد، حذف می شود.

علامت بعلاوه، در ابتدای شماره تلفن معمولاً می تواند در این قالب استفاده شود. با این حال، معمولاً علامت بعلاوه را با دنباله ای از اعداد جایگزین می کنند که برای شبکه تلفنی مشخص می کند که شما می خواهید با شماره تلفنی در یک کشور دیگر تماس بگیرید. ITU توصیه می کند از 00 استفاده کنید که در بسیاری از کشورها از جمله تمام کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار می گیرد.

در صورتی که بخواهید از ایران با فردی در Aboyne and Ballater تماس بگیرید، می توانید به جای +441339، کد 00441339 را قبل از شماره تلفن این فرد قرار دهید.
ماشین حساب شماره تلفن