پیش شماره Bancoشهر/شهرستان یا منطقه:Banco
پیش شماره:23     (+225 23)

کشور:

ساحل عاج


پیش شماره Banco (ساحل عاج)


پیشوند 23 کد منطقه ای Banco است. و Banco در ساحل عاج واقع شده است. اگر خارج از ساحل عاج هستید و می خواهید با فردی در Banco تماس بگیرید، علاوه بر کد منطقه ای، به کد کشوری که می خواهید تماس بگیرید نیز نیاز دارید. کد کشور ساحل عاج +225است، بنابراین اگر شما در ایران هستید و می خواهید با فردی در Banco تماس بگیرید، باید پیشوند +225 23 را به شماره تلفن آن فرد اضافه کنید.

در این حالت، عدد صفر که قبل از کد منطقه ای قرار دارد، حذف می شود.

علامت بعلاوه، در ابتدای شماره تلفن معمولاً می تواند در این قالب استفاده شود. با این حال، معمولاً علامت بعلاوه را با دنباله ای از اعداد جایگزین می کنند که برای شبکه تلفنی مشخص می کند که شما می خواهید با شماره تلفنی در یک کشور دیگر تماس بگیرید. ITU توصیه می کند از 00 استفاده کنید که در بسیاری از کشورها از جمله تمام کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار می گیرد.

در صورتی که بخواهید از ایران با فردی در Banco تماس بگیرید، می توانید به جای +225 23، کد 00225 23 را قبل از شماره تلفن این فرد قرار دهید.
ماشین حساب شماره تلفن