پیش شماره Bulacan, Nueva Ecijaشهر/شهرستان یا منطقه:Bulacan, Nueva Ecija
پیش شماره:044     (+6344)

کشور:

فیلیپین


پیش شماره Bulacan, Nueva Ecija (فیلیپین)


پیشوند 044 کد منطقه ای Bulacan, Nueva Ecija است. و Bulacan, Nueva Ecija در فیلیپین واقع شده است. اگر خارج از فیلیپین هستید و می خواهید با فردی در Bulacan, Nueva Ecija تماس بگیرید، علاوه بر کد منطقه ای، به کد کشوری که می خواهید تماس بگیرید نیز نیاز دارید. کد کشور فیلیپین +63است، بنابراین اگر شما در ایران هستید و می خواهید با فردی در Bulacan, Nueva Ecija تماس بگیرید، باید پیشوند +6344 را به شماره تلفن آن فرد اضافه کنید.

در این حالت، عدد صفر که قبل از کد منطقه ای قرار دارد، حذف می شود.

علامت بعلاوه، در ابتدای شماره تلفن معمولاً می تواند در این قالب استفاده شود. با این حال، معمولاً علامت بعلاوه را با دنباله ای از اعداد جایگزین می کنند که برای شبکه تلفنی مشخص می کند که شما می خواهید با شماره تلفنی در یک کشور دیگر تماس بگیرید. ITU توصیه می کند از 00 استفاده کنید که در بسیاری از کشورها از جمله تمام کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار می گیرد.

در صورتی که بخواهید از ایران با فردی در Bulacan, Nueva Ecija تماس بگیرید، می توانید به جای +6344، کد 006344 را قبل از شماره تلفن این فرد قرار دهید.
ماشین حساب شماره تلفن