پیش شماره Chimayشهر/شهرستان یا منطقه:Chimay
پیش شماره:060     (+3260)

کشور:

بلژیکپیشوند 060 کد منطقه ای Chimay است. و Chimay در بلژیک واقع شده است. اگر خارج از بلژیک هستید و می خواهید با فردی در Chimay تماس بگیرید، علاوه بر کد منطقه ای، به کد کشوری که می خواهید تماس بگیرید نیز نیاز دارید. کد کشور بلژیک +32است، بنابراین اگر شما در ایران هستید و می خواهید با فردی در Chimay تماس بگیرید، باید پیشوند +3260 را به شماره تلفن آن فرد اضافه کنید.

در این حالت، عدد صفر که قبل از کد منطقه ای قرار دارد، حذف می شود.

علامت بعلاوه، در ابتدای شماره تلفن معمولاً می تواند در این قالب استفاده شود. با این حال، معمولاً علامت بعلاوه را با دنباله ای از اعداد جایگزین می کنند که برای شبکه تلفنی مشخص می کند که شما می خواهید با شماره تلفنی در یک کشور دیگر تماس بگیرید. ITU توصیه می کند از 00 استفاده کنید که در بسیاری از کشورها از جمله تمام کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار می گیرد.

در صورتی که بخواهید از ایران با فردی در Chimay تماس بگیرید، می توانید به جای +3260، کد 003260 را قبل از شماره تلفن این فرد قرار دهید.
ماشین حساب شماره تلفن


پیش شماره Chimay (بلژیک)