پیش شماره Nkongsambaپیش شماره Nkongsamba


پیشوند 233496 کد منطقه ای Nkongsamba است. و Nkongsamba در کامرون واقع شده است. اگر خارج از کامرون هستید و می خواهید با فردی در Nkongsamba تماس بگیرید، علاوه بر کد منطقه ای، به کد کشوری که می خواهید تماس بگیرید نیز نیاز دارید. کد کشور کامرون +237 (00237)است، بنابراین اگر شما در ایران هستید و می خواهید با فردی در Nkongsamba تماس بگیرید، باید پیشوند +237 233496 را به شماره تلفن آن فرد اضافه کنید. در این حالت، عدد صفر که قبل از کد منطقه ای قرار دارد، حذف می شود.

علامت بعلاوه، در ابتدای شماره تلفن معمولاً می تواند در این قالب استفاده شود. با این حال، معمولاً علامت بعلاوه را با دنباله ای از اعداد جایگزین می کنند که برای شبکه تلفنی مشخص می کند که شما می خواهید با شماره تلفنی در یک کشور دیگر تماس بگیرید. ITU توصیه می کند از 00 استفاده کنید که در بسیاری از کشورها از جمله تمام کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار می گیرد. در صورتی که بخواهید از ایران با فردی در Nkongsamba تماس بگیرید، می توانید به جای +237 233496، کد 00237 233496 را قبل از شماره تلفن این فرد قرار دهید.