پیش شماره Osaka, Higashiōsaka, Suita, Toyonaka, Amagasakiشهر/شهرستان یا منطقه:Osaka, Higashiōsaka, Suita, Toyonaka, Amagasaki

پیش شماره:

6     (+81 6)

کشور:

ژاپن

ماشین حساب شماره تلفن

پیش شماره Osaka, Higashiōsaka, Suita, Toyonaka, Amagasaki


پیشوند 6 کد منطقه ای Osaka, Higashiōsaka, Suita, Toyonaka, Amagasaki است. و Osaka, Higashiōsaka, Suita, Toyonaka, Amagasaki در ژاپن واقع شده است. اگر خارج از ژاپن هستید و می خواهید با فردی در Osaka, Higashiōsaka, Suita, Toyonaka, Amagasaki تماس بگیرید، علاوه بر کد منطقه ای، به کد کشوری که می خواهید تماس بگیرید نیز نیاز دارید. کد کشور ژاپن +81 (0081)است، بنابراین اگر شما در ایران هستید و می خواهید با فردی در Osaka, Higashiōsaka, Suita, Toyonaka, Amagasaki تماس بگیرید، باید پیشوند +81 6 را به شماره تلفن آن فرد اضافه کنید. در این حالت، عدد صفر که قبل از کد منطقه ای قرار دارد، حذف می شود.

علامت بعلاوه، در ابتدای شماره تلفن معمولاً می تواند در این قالب استفاده شود. با این حال، معمولاً علامت بعلاوه را با دنباله ای از اعداد جایگزین می کنند که برای شبکه تلفنی مشخص می کند که شما می خواهید با شماره تلفنی در یک کشور دیگر تماس بگیرید. ITU توصیه می کند از 00 استفاده کنید که در بسیاری از کشورها از جمله تمام کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار می گیرد. در صورتی که بخواهید از ایران با فردی در Osaka, Higashiōsaka, Suita, Toyonaka, Amagasaki تماس بگیرید، می توانید به جای +81 6، کد 0081 6 را قبل از شماره تلفن این فرد قرار دهید.