پیش شماره Sittweپیش شماره Sittwe


پیشوند 4323 کد منطقه ای Sittwe است. و Sittwe در میانمار واقع شده است. اگر خارج از میانمار هستید و می خواهید با فردی در Sittwe تماس بگیرید، علاوه بر کد منطقه ای، به کد کشوری که می خواهید تماس بگیرید نیز نیاز دارید. کد کشور میانمار +95 (0095)است، بنابراین اگر شما در ایران هستید و می خواهید با فردی در Sittwe تماس بگیرید، باید پیشوند +95 4323 را به شماره تلفن آن فرد اضافه کنید. در این حالت، عدد صفر که قبل از کد منطقه ای قرار دارد، حذف می شود.

علامت بعلاوه، در ابتدای شماره تلفن معمولاً می تواند در این قالب استفاده شود. با این حال، معمولاً علامت بعلاوه را با دنباله ای از اعداد جایگزین می کنند که برای شبکه تلفنی مشخص می کند که شما می خواهید با شماره تلفنی در یک کشور دیگر تماس بگیرید. ITU توصیه می کند از 00 استفاده کنید که در بسیاری از کشورها از جمله تمام کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار می گیرد. در صورتی که بخواهید از ایران با فردی در Sittwe تماس بگیرید، می توانید به جای +95 4323، کد 0095 4323 را قبل از شماره تلفن این فرد قرار دهید.