پیش شماره Sunshine Coast, Esk, Nambour, Gatton, Cabooltureشهر/شهرستان یا منطقه:Sunshine Coast, Esk, Nambour, Gatton, Caboolture

پیش شماره:

0752     (+61752)
0753     (+61753)
0754     (+61754)

کشور:

استرالیا

ماشین حساب شماره تلفن

پیش شماره Sunshine Coast, Esk, Nambour, Gatton, Caboolture


پیشوند 0754 کد منطقه ای Sunshine Coast, Esk, Nambour, Gatton, Caboolture است. و Sunshine Coast, Esk, Nambour, Gatton, Caboolture در استرالیا واقع شده است. اگر خارج از استرالیا هستید و می خواهید با فردی در Sunshine Coast, Esk, Nambour, Gatton, Caboolture تماس بگیرید، علاوه بر کد منطقه ای، به کد کشوری که می خواهید تماس بگیرید نیز نیاز دارید. کد کشور استرالیا +61 (0061)است، بنابراین اگر شما در ایران هستید و می خواهید با فردی در Sunshine Coast, Esk, Nambour, Gatton, Caboolture تماس بگیرید، باید پیشوند +61 754 را به شماره تلفن آن فرد اضافه کنید. در این حالت، عدد صفر که قبل از کد منطقه ای قرار دارد، حذف می شود.

علامت بعلاوه، در ابتدای شماره تلفن معمولاً می تواند در این قالب استفاده شود. با این حال، معمولاً علامت بعلاوه را با دنباله ای از اعداد جایگزین می کنند که برای شبکه تلفنی مشخص می کند که شما می خواهید با شماره تلفنی در یک کشور دیگر تماس بگیرید. ITU توصیه می کند از 00 استفاده کنید که در بسیاری از کشورها از جمله تمام کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار می گیرد. در صورتی که بخواهید از ایران با فردی در Sunshine Coast, Esk, Nambour, Gatton, Caboolture تماس بگیرید، می توانید به جای +61 754، کد 0061 754 را قبل از شماره تلفن این فرد قرار دهید.