پیش شماره Uberlândia, Uberaba, Patos de Minasشهر/شهرستان یا منطقه:Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas
پیش شماره:34     (+55 34)

کشور:

برزیل


پیش شماره Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas (برزیل)


پیشوند 34 کد منطقه ای Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas است. و Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas در برزیل واقع شده است. اگر خارج از برزیل هستید و می خواهید با فردی در Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas تماس بگیرید، علاوه بر کد منطقه ای، به کد کشوری که می خواهید تماس بگیرید نیز نیاز دارید. کد کشور برزیل +55است، بنابراین اگر شما در ایران هستید و می خواهید با فردی در Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas تماس بگیرید، باید پیشوند +55 34 را به شماره تلفن آن فرد اضافه کنید.

در این حالت، عدد صفر که قبل از کد منطقه ای قرار دارد، حذف می شود.

علامت بعلاوه، در ابتدای شماره تلفن معمولاً می تواند در این قالب استفاده شود. با این حال، معمولاً علامت بعلاوه را با دنباله ای از اعداد جایگزین می کنند که برای شبکه تلفنی مشخص می کند که شما می خواهید با شماره تلفنی در یک کشور دیگر تماس بگیرید. ITU توصیه می کند از 00 استفاده کنید که در بسیاری از کشورها از جمله تمام کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار می گیرد.

در صورتی که بخواهید از ایران با فردی در Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas تماس بگیرید، می توانید به جای +55 34، کد 0055 34 را قبل از شماره تلفن این فرد قرار دهید.
ماشین حساب شماره تلفن