پیش شماره ها امارات متحده عربی

پیش شماره های امارات متحده عربی:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Abu Dhabi02
2.Al Ain03

پیش شماره ها امارات متحده عربی