پیش شماره ها امارات متحده عربی

پیش شماره های امارات متحده عربی:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Dubai04

پیش شماره ها امارات متحده عربی