پیش شماره ها امارات متحده عربی

پیش شماره های امارات متحده عربی:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Ras Al Khaimah07

پیش شماره ها امارات متحده عربی