پیش شماره ها امارات متحده عربی

پیش شماره های امارات متحده عربی:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Sharjah, Ajman and Umm al-Quwain06

پیش شماره ها امارات متحده عربی