پیش شماره ها اندونزی

پیش شماره های اندونزی:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Jakarta021
2.Jambi, Muaro Jambi0741
3.Jayapura0967
4.Jember0331
5.Jembrana0365
6.Jeneponto0419