پیش شماره ها عراق

پیش شماره های عراق:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Al Muthanna (Samawa)37
2.Al-Qādisiyyah (Diwaniya)36
3.Anbar (Ramadi)24