پیش شماره ها عراق

پیش شماره های عراق:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Babil (Hilla)30
2.Baghdad1
3.Basrah40


پیش شماره ها عراق