پیش شماره ها جمهوری خلق چین

پیش شماره های جمهوری خلق چین:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Ulanhot482
2.Ürümqi991

پیش شماره ها جمهوری خلق چین