پیش شماره ها تایلند

پیش شماره های تایلند:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Lampang, Nan, Phayao, Phrae054
2.Lop Buri, Saraburi, Sing Buri036