پیش‌شماره تلفنی کشور +234 / 00234

نام کشور یا پیش‌شماره تلفنی کشور را وارد کنید:

تماس گرفتن از

با


کشور پیش‌شماره تلفنی کشور دامنه زمان محلی
1.نیجریه+23400234ng7:21

توجه:
صفر نخست کد منطقه ملی در اینجا باید حذف شود.بنا بر این، شماره 08765.123456 با کد کشور به 00234.8765.123456 تبدیل می‌شود.


ماشین حساب شماره تلفنبرای شما سفر خوش و/یا معامله تجاری موفقی آرزومندیم.پیش‌شماره تلفنی کشور +234 / 00234 / 011234 / +۲۳۴ / ۰۰۲۳۴ / ۰۱۱۲۳۴

پیش‌شماره تلفنی کشور +234 / 00234 / 011234 / +۲۳۴ / ۰۰۲۳۴ / ۰۱۱۲۳۴: نیجریه

دستورالعمل استفاده: پیش‌شماره تلفنی کشور برای تماس‌های تلفنی بین‌المللی مشابه کد منطقه شهر است که برای تماس داخل کشور به کار می‌رود. البته، این بدان معنا نیست که کد منطقه شهر را می‌توان برای گرفتن تماس تلفنی با کشورهای خارجی حذف کرد. برای تماس‌های بین‌المللی، فرد باید ابتدا پیش‌شماره تلفنی کشور را که معمولاً با 00 آغاز می‌شود، شماره‌گیری کند، سپس کد منطقه ملی را معمولاً بدون صفر نخست وارد کند و سرانجام شماره شخص مورد نظر را بگیرد. بنا بر این، برای گرفتن تماس با شخص ساکن محدوده نیجریه 08765.123456 از اتریش، سوییس یا هر کشور دیگر، باید 00234.8765.123456 را وارد کنید


کد کشور +234 / 00234 / 011234 / +۲۳۴ / ۰۰۲۳۴ / ۰۱۱۲۳۴