پیش‌شماره تلفنی کشور +687 / 00687

نام کشور یا پیش‌شماره تلفنی کشور را وارد کنید:

تماس گرفتن از

با


کشور پیش‌شماره تلفنی کشور دامنه زمان محلی
1.کالدونیای جدید+68700687nc0:28

توجه:
صفر نخست کد منطقه ملی در اینجا باید حذف شود.بنا بر این، شماره 08765.123456 با کد کشور به 00687.8765.123456 تبدیل می‌شود.


ماشین حساب شماره تلفنبرای شما سفر خوش و/یا معامله تجاری موفقی آرزومندیم.پیش‌شماره تلفنی کشور +687 / 00687 / 011687 / +۶۸۷ / ۰۰۶۸۷ / ۰۱۱۶۸۷

پیش‌شماره تلفنی کشور +687 / 00687 / 011687 / +۶۸۷ / ۰۰۶۸۷ / ۰۱۱۶۸۷: کالدونیای جدید

دستورالعمل استفاده: پیش‌شماره تلفنی کشور برای تماس‌های تلفنی بین‌المللی مشابه کد منطقه شهر است که برای تماس داخل کشور به کار می‌رود. البته، این بدان معنا نیست که کد منطقه شهر را می‌توان برای گرفتن تماس تلفنی با کشورهای خارجی حذف کرد. برای تماس‌های بین‌المللی، فرد باید ابتدا پیش‌شماره تلفنی کشور را که معمولاً با 00 آغاز می‌شود، شماره‌گیری کند، سپس کد منطقه ملی را معمولاً بدون صفر نخست وارد کند و سرانجام شماره شخص مورد نظر را بگیرد. بنا بر این، برای گرفتن تماس با شخص ساکن محدوده کالدونیای جدید 08765.123456 از اتریش، سوییس یا هر کشور دیگر، باید 00687.8765.123456 را وارد کنید


کد کشور +687 / 00687 / 011687 / +۶۸۷ / ۰۰۶۸۷ / ۰۱۱۶۸۷