پیش‌شماره تلفنی کشور پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی

نام کشور یا پیش‌شماره تلفنی کشور را وارد کنید:

تماس گرفتن از

با


کشور پیش‌شماره تلفنی کشور دامنه زمان محلی
1.پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی+440044uk14:01

توجه:
صفر نخست کد منطقه ملی در اینجا باید حذف شود.بنا بر این، شماره 08765.123456 با کد کشور به 0044.8765.123456 تبدیل می‌شود.


ماشین حساب شماره تلفنبرای شما سفر خوش و/یا معامله تجاری موفقی آرزومندیم.پیش‌شماره تلفنی کشور پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی

پیش‌شماره تلفنی کشور که باید برای تماس با پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی گرفته شود. (peadshaha mthd bratanaaa kebar): +44

دستورالعمل استفاده: پیش‌شماره تلفنی کشور برای تماس‌های تلفنی بین‌المللی مشابه کد منطقه شهر است که برای تماس داخل کشور به کار می‌رود. البته، این بدان معنا نیست که کد منطقه شهر را می‌توان برای گرفتن تماس تلفنی با کشورهای خارجی حذف کرد. برای تماس‌های بین‌المللی، فرد باید ابتدا پیش‌شماره تلفنی کشور را که معمولاً با 00 آغاز می‌شود، شماره‌گیری کند، سپس کد منطقه ملی را معمولاً بدون صفر نخست وارد کند و سرانجام شماره شخص مورد نظر را بگیرد. بنا بر این، برای گرفتن تماس با شخص ساکن محدوده پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی 08765.123456 از اتریش، سوییس یا هر کشور دیگر، باید 0044.8765.123456 را وارد کنید


کد کشور پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی