کد کشور +1721 / 001721

نام کشور یا کد کشور را وارد کنید:کد کشور:+1721

001721

کشور:

سینت مارتن

زمان محلی:

20:20

دامنه اینترنتی / دامنه سطح بالا:

sx

ماشین حساب شماره تلفن


توجه:
صفر نخست کد منطقه ملی در اینجا باید حذف شود.بنا بر این، شماره 06525 1566525 با کد کشور به +1721 6525 1566525 تبدیل می‌شود.


کد کشور +1721 / 001721 / 0111721 (پیش شماره) / +۱۷۲۱ / ۰۰۱۷۲۱ / ۰۱۱۱۷۲۱

کد کشور +1721 / 001721 / 0111721 / +۱۷۲۱ / ۰۰۱۷۲۱ / ۰۱۱۱۷۲۱: سینت مارتن
دستورالعمل استفاده: کد کشور برای تماس‌های تلفنی بین‌المللی مشابه کد منطقه شهر است که برای تماس داخل کشور به کار می‌رود. البته، این بدان معنا نیست که کد منطقه شهر را می‌توان برای گرفتن تماس تلفنی با کشورهای خارجی حذف کرد. برای تماس‌های بین‌المللی، فرد باید ابتدا کد کشور را که معمولاً با 00 آغاز می‌شود، شماره‌گیری کند، سپس کد منطقه ملی را معمولاً بدون صفر نخست وارد کند و سرانجام شماره شخص مورد نظر را بگیرد. بنا بر این، برای گرفتن تماس با شخص ساکن محدوده سینت مارتن 08765 123456 از اتریش، سوییس یا هر کشور دیگر، باید 001721.8765.123456 را وارد کنید


پیش‌شماره تلفنی کشور +1721 / 001721 / 0111721 / +۱۷۲۱ / ۰۰۱۷۲۱ / ۰۱۱۱۷۲۱