کد کشور +86 / 0086

نام کشور یا کد کشور را وارد کنید:کد کشور:+86

0086

کشور:

جمهوری خلق چین

زمان محلی:

00:33 - 02:33

دامنه اینترنتی / دامنه سطح بالا:

cn

ماشین حساب شماره تلفن


توجه:
صفر نخست کد منطقه ملی در اینجا باید حذف شود.بنا بر این، شماره 04229 1974229 با کد کشور به +86 4229 1974229 تبدیل می‌شود.


پیش شماره های جمهوری خلق چین...کد کشور +86 / 0086 / 01186 (پیش شماره) / +۸۶ / ۰۰۸۶ / ۰۱۱۸۶

کد کشور +86 / 0086 / 01186 / +۸۶ / ۰۰۸۶ / ۰۱۱۸۶: جمهوری خلق چین
دستورالعمل استفاده: کد کشور برای تماس‌های تلفنی بین‌المللی مشابه کد منطقه شهر است که برای تماس داخل کشور به کار می‌رود. البته، این بدان معنا نیست که کد منطقه شهر را می‌توان برای گرفتن تماس تلفنی با کشورهای خارجی حذف کرد. برای تماس‌های بین‌المللی، فرد باید ابتدا کد کشور را که معمولاً با 00 آغاز می‌شود، شماره‌گیری کند، سپس کد منطقه ملی را معمولاً بدون صفر نخست وارد کند و سرانجام شماره شخص مورد نظر را بگیرد. بنا بر این، برای گرفتن تماس با شخص ساکن محدوده جمهوری خلق چین 08765 123456 از اتریش، سوییس یا هر کشور دیگر، باید 0086.8765.123456 را وارد کنید


پیش‌شماره تلفنی کشور +86 / 0086 / 01186 / +۸۶ / ۰۰۸۶ / ۰۱۱۸۶