کد کشور چاد

نام کشور یا کد کشور را وارد کنید:کشور:چاد

کد کشور:

+235

00235

زمان محلی:

23:22

دامنه اینترنتی / دامنه سطح بالا:

td

ماشین حساب شماره تلفن


توجه:
صفر نخست کد منطقه ملی در اینجا باید حذف شود.بنا بر این، شماره 03349 1673349 با کد کشور به +235 3349 1673349 تبدیل می‌شود.


پیش شماره های چاد...کد کشور چاد (پیش شماره)

کد کشور که باید برای تماس با چاد گرفته شود. (chead): +235
دستورالعمل استفاده: کد کشور برای تماس‌های تلفنی بین‌المللی مشابه کد منطقه شهر است که برای تماس داخل کشور به کار می‌رود. البته، این بدان معنا نیست که کد منطقه شهر را می‌توان برای گرفتن تماس تلفنی با کشورهای خارجی حذف کرد. برای تماس‌های بین‌المللی، فرد باید ابتدا کد کشور را که معمولاً با 00 آغاز می‌شود، شماره‌گیری کند، سپس کد منطقه ملی را معمولاً بدون صفر نخست وارد کند و سرانجام شماره شخص مورد نظر را بگیرد. بنا بر این، برای گرفتن تماس با شخص ساکن محدوده چاد 08765 123456 از اتریش، سوییس یا هر کشور دیگر، باید 00235.8765.123456 را وارد کنید


پیش‌شماره تلفنی کشور چاد