کد کشور سری‌لانکا

نام کشور یا کد کشور را وارد کنید:کشور:سری‌لانکا

کد کشور:

+94

0094

زمان محلی:

00:19

دامنه اینترنتی / دامنه سطح بالا:

lk

ماشین حساب شماره تلفن


توجه:
صفر نخست کد منطقه ملی در اینجا باید حذف شود.بنا بر این، شماره 08189 1108189 با کد کشور به +94 8189 1108189 تبدیل می‌شود.


پیش شماره های سری‌لانکا...کد کشور سری‌لانکا (پیش شماره)

کد کشور که باید برای تماس با سری‌لانکا گرفته شود. (sralankea): +94
دستورالعمل استفاده: کد کشور برای تماس‌های تلفنی بین‌المللی مشابه کد منطقه شهر است که برای تماس داخل کشور به کار می‌رود. البته، این بدان معنا نیست که کد منطقه شهر را می‌توان برای گرفتن تماس تلفنی با کشورهای خارجی حذف کرد. برای تماس‌های بین‌المللی، فرد باید ابتدا کد کشور را که معمولاً با 00 آغاز می‌شود، شماره‌گیری کند، سپس کد منطقه ملی را معمولاً بدون صفر نخست وارد کند و سرانجام شماره شخص مورد نظر را بگیرد. بنا بر این، برای گرفتن تماس با شخص ساکن محدوده سری‌لانکا 08765 123456 از اتریش، سوییس یا هر کشور دیگر، باید 0094.8765.123456 را وارد کنید


پیش‌شماره تلفنی کشور سری‌لانکا