پیش شماره Biel/Bienne, Neuchâtel, Solothurn, Juraشهر/شهرستان یا منطقه:Biel/Bienne, Neuchâtel, Solothurn, Jura
پیش شماره:32     (+41 32)

کشور:

سوئیس


پیش شماره Biel/Bienne, Neuchâtel, Solothurn, Jura (سوئیس)


پیشوند 32 کد منطقه ای Biel/Bienne, Neuchâtel, Solothurn, Jura است. و Biel/Bienne, Neuchâtel, Solothurn, Jura در سوئیس واقع شده است. اگر خارج از سوئیس هستید و می خواهید با فردی در Biel/Bienne, Neuchâtel, Solothurn, Jura تماس بگیرید، علاوه بر کد منطقه ای، به کد کشوری که می خواهید تماس بگیرید نیز نیاز دارید. کد کشور سوئیس +41است، بنابراین اگر شما در ایران هستید و می خواهید با فردی در Biel/Bienne, Neuchâtel, Solothurn, Jura تماس بگیرید، باید پیشوند +41 32 را به شماره تلفن آن فرد اضافه کنید.

در این حالت، عدد صفر که قبل از کد منطقه ای قرار دارد، حذف می شود.

علامت بعلاوه، در ابتدای شماره تلفن معمولاً می تواند در این قالب استفاده شود. با این حال، معمولاً علامت بعلاوه را با دنباله ای از اعداد جایگزین می کنند که برای شبکه تلفنی مشخص می کند که شما می خواهید با شماره تلفنی در یک کشور دیگر تماس بگیرید. ITU توصیه می کند از 00 استفاده کنید که در بسیاری از کشورها از جمله تمام کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار می گیرد.

در صورتی که بخواهید از ایران با فردی در Biel/Bienne, Neuchâtel, Solothurn, Jura تماس بگیرید، می توانید به جای +41 32، کد 0041 32 را قبل از شماره تلفن این فرد قرار دهید.
ماشین حساب شماره تلفن