پیش شماره Florenceشهر/شهرستان یا منطقه:Florence
پیش شماره:055     (+3955)

کشور:

ایتالیا


پیش شماره Florence (ایتالیا)


پیشوند 055 کد منطقه ای Florence است. و Florence در ایتالیا واقع شده است. اگر خارج از ایتالیا هستید و می خواهید با فردی در Florence تماس بگیرید، علاوه بر کد منطقه ای، به کد کشوری که می خواهید تماس بگیرید نیز نیاز دارید. کد کشور ایتالیا +39است، بنابراین اگر شما در ایران هستید و می خواهید با فردی در Florence تماس بگیرید، باید پیشوند +3955 را به شماره تلفن آن فرد اضافه کنید.

علامت بعلاوه، در ابتدای شماره تلفن معمولاً می تواند در این قالب استفاده شود. با این حال، معمولاً علامت بعلاوه را با دنباله ای از اعداد جایگزین می کنند که برای شبکه تلفنی مشخص می کند که شما می خواهید با شماره تلفنی در یک کشور دیگر تماس بگیرید. ITU توصیه می کند از 00 استفاده کنید که در بسیاری از کشورها از جمله تمام کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار می گیرد.

در صورتی که بخواهید از ایران با فردی در Florence تماس بگیرید، می توانید به جای +3955، کد 003955 را قبل از شماره تلفن این فرد قرار دهید.
ماشین حساب شماره تلفن